Welcome to Caritas Trondheim !

Hvem er vi

Caritas er en internasjonal organisasjon som jobber innen det humanitære feltet både innenlands og utenlands og anses som den nest største organisasjonen etter Røde Kors. Du finner oss i 165 land.

Hver gren er en uavhengig enhet. Eies av den katolske kirken.

I Norge er kontorene våre i Oslo, Drammen, Arendal, Stavanger, Bergen, Tromsø og Trondheim. I Trondheim startet vi 2017.

Vi tilbyr hjelp til arbeidsinnvandrere og hjelper de med å åpne dørene inn i arbeidsmarkedet.

Målgruppen er innvandrere:

Flyktninger, asylsøkere

Arbeidsinnvandrere fra EØS og andre område

 

Alle kurs og aktiviteter er gratis for brukerne

Hva vi jobber med :

1- Tiltak for fattige tilreisende.

2- Assistert retur program.

3- Nasjonal ressurssenter.

4- Norsk og Engelsk opplæring.

5- Norsk og Engelsk språkkafe.

 

 

 

6- Caritas Au pair senter.

7- Juridisk veiledning.

8- Karriereveiledning.

9- Aktiviteter i asylmottak.

10- Data kurs.

Kontakt:

Tlf: 917 96 237
Epost: info@caritastrondheim.no

Web: Caritastrondheim.no

Facebook: Caritas Trondheim

Instagram: Caritas_Trondheim
Besøk: Olav Tryggvasjons gate 46, 7011 Trondheim.