Vi tilbyr forskjellige aktiviteter som foregår hele året.

Alle aktivitetene er gratis.

Selvhjelpsgrupper og karriereveiledning:
Selvhjelpgruppen er et tilbud som inkluderer arbeidslivskurs, norsk i arbeidslivet og individuell veiledning. Caritas Trondheim jobber for en god og verdig integrering. Vi mener deltakelse i norsk samfunnsliv er nøkkelen til en vellykket integrering der jobb og norskkunnskaper står i fokus. Vi ønsker å åpne dører inn til arbeidsmarkedet.
Karriereveiledning er viktig hjelp for å komme inn på arbeidsmarkedet, og vi har gratis samtaler hver onsdag både i våre lokaler og på Zoom.

Aktiviteter i asylmottak:
Vi tilbyr aktiviteter både for voksne og barn på asylmottak. Vi har forskjellige kurs for voksne, som arbeidsliv, informasjon om rettigheter og plikter som asylmottaker, og andre viktige tema. Hovedmålet med disse aktivitetene er å oppnå bedre motivasjon, selvtillit, selvstendighet og bedre samarbeidsevne.

For barn og ungdom tilbyr vi ulike fritidsaktiviteter som lek, peace painting, dans, utflukter og mer, for å bidra til livsglede, bedre helse og sosial trening.

Matutdeling
Vi har matutdeling hver uke, og vi deler ut mat til de som trenger hjelp. Vi tar hensyn til forskjellige matpreferanser. For å få uttdelt mat, kreves det registrering, og de som er registrert for matutdeling hos oss,  får mat 2 ganger i måneden. Tilbudet har stor pågang, og vi prioriterer de innvandrere og asylmottakere som trenger det mest.

Leksehjelp
Caritas tilbyr leksehjelp til innvandrere og asylmottakere som studerer på Trondheim voksenopplæringssenter. Noen ganger trenger noen litt mer undervisning i tillegg til det de får på skolen, og da vil Caritas gjerne hjelpe for å gjøre skolearbeidet litt enklere å forstå.
Vi tilbyr leksehjelp i norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnskap, og vi tilpasser hjelp i henhold til deltakernes nivå.
Leksehjelp fra Caritas foregår på Trondheim voksenopplæringssenter.

Datakurs
Vi har datakurs der vi hjelper folk med å bli aktive deltakere i den digitale verden. Kursene inkluderer digitale ferdigheter som blant annet å forstå hvordan en datamaskin fungerer, hvordan vi bruker e-post og Word, hvordan vi finner informasjon på nett, bruk av sosiale media, og navigering på viktige nettsteder slik nettbank, NAV og HELFO. 

Assistert retur
Det overordnede målet med tjenesten er at flest mulig personer som ikke har lovlig opphold og befinner seg utenfor asylmottak, skal være godt informert om forhold rundt sin livssituasjon i Norge og muligheten for å velge assistert retur. Tjenesten skal bidra til at personer uten lovlig opphold utenfor mottak får god informasjon og veiledning om assistert retur, om konsekvensene av ulovlig opphold og hvilke rettigheter og plikter de har i Norge.  

Au Pair
Caritas Trondheim Au Pair-Senter tilbyr informasjon om au pair-ordningen for aupairer og vertsfamilier gjennom ukentlige møter og aktiviteter. Vi har gratis veiledning om alt fra praktiske utfordringer til lover, rettigheter og plikter, og annen viktig informasjon. 

Bli vår frivillig! 

Kontakt oss på : frivillig@caritastrondheim.no

Følg oss på Facebook og Instagram for mer informasjon og oppdateringer, og for å bli med på  våre aktiviteter.