Caritas Trondheim tilbyr språkundervisning i norsk og engelsk.

Alle våre lærere har god erfaring med språkopplæring og oppmuntrer alltid  studentene til å lære språk gjennom ulike arbeidsoppgaver knyttet til grammatikk, tekstforståelse, lesing, skrivetrening, gruppediskusjon og muntlige presentasjoner.

  Alle våre kurs er lagt opp etter det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR).

NORSK

Vi tror norsk språk er nøkkelen til integrering i det norske samfunnet både i det sosiale livet og i  arbeidslivet.
Vi har norskopplæring på forskjellige nivå fra A1 til B2 og vi har også kurs for folk som mangler grunnleggende ferdigheter i skriving og lesing.
Vi bruker bøker som På Vei (A1-A2), Stein På Stein (B1), Her På Berget (B2) og andre ressurser i norskundervisningen. Innvandrere som studerer norsk hos oss oppfordres til å ta offentlig norskprøve etter endt kurs. Noen av kursene foregår i våre lokaler, og noen kurs er digitale, på Zoom.

hi

ENGELSK

Vi tilbyr engelskundervisning på nivåene A0 og A1, og vi tilbyr veiledning og undervisning for IELTS prøve. Vi bruker bøker som er internasjonal godkjent, slik som Interchange  Text Book and Work Book (Cambridge) .Vi tilbyr engelskundervisning hver uke.

Vi mener at det er viktig å ha grunnleggende engelskferdigheter for å lykkes i den norske hverdagen, og derfor oppfordrer vi folk til å lære seg engelsk. Målet med undervisningen til IELTS, er at man skal kunne ta offentlig IELTS prøve med British Council.

hello

Foreløpig er alle kursene våre full  . Vi kommer med mer informasjon snart.

hello

Følg oss på Facebook og Instagram for mer informasjon og oppdateringer, og for å bli med på  våre aktiviteter.