NORSKkurs

Norsk språk er selve nøkkelen til integrering i det norske samfunnet – både i det sosiale livet og i arbeidslivet.

Norskundervisning er derfor et viktig fokusområde for Caritas Trondheim. Vi har norskopplæring på forskjellige nivå – fra A1 til B2. Vi har også norskopplæring for folk som mangler grunnleggende ferdigheter i skriving og lesing.

Vi er godkjent som tilbyder av opplæring for voksne innvandrere etter Lov om integrering gjennom opplæring, utdanning og arbeid.

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på hva som skjer hos oss.

språkkafé

På våre språkkaféer kan du øve språk i en sosial og uformell setting. Vi tilbyr språkkafé på både norsk og engelsk. Vi bruker ulike tema og oppmuntrer deltakerne til å forbedre og forsterke sine muntlige språkferdigheter.
Man kan diskutere, ha det gøy og dele sine tanker med hverandre.

Engelsk språkkafé: hver onsdag kl. 17.00 til 19.00.

Norsk språkkafé: hver torsdag kl. 17.00 til 19.00.

Begge språkkafeer foregår i vårt lokale.

Jobbhjelp

Caritas Trondheim jobber for en god og verdig integrering.

Vi mener deltakelse i norsk samfunnsliv er nøkkelen til en vellykket integrering der jobb og norskkunnskaper står i fokus.

Vi hjelper for å finne både praksisplass og jobb. Vi har gratis samtaler og enkelt veiledning etter påmelding.

datakurs

Digital kompetanse er en absolutt nødvendighet for å bli godt integrert og selvstendig i Norge. Vi tilbyr derfor datakurs for å øke innvandreres digitale kunnskap. Deltakerne lærer å bruke pc, navigere på ulike digitale plattformer og relevante norske nettsider. Datakursene foregår på ulike nivå og ulike språk. 

Meld deg på vårt nyhetsbrev og hold deg oppdatert på når vi tilbyr neste datakurs.

matutdeling

Vi har matutdeling hver uke, hvor vi deler ut mat til de som trenger hjelp.

Man kan søke og motta mat annenhver uke. Tilbudet har stor pågang og vi prioriterer de som trenger det mest.

Det er mulig å søke i vårt lokale hver torsdag og fredag kl. 10.00 – 15.00.

Ta med ID-kort for deg og de du bor sammen med.

Du kan støtte prosjektet med å vippse til 569214.

leksehjelp

Caritas Trondheim tilbyr leksehjelp til innvandrere som studerer på Trondheim voksenopplæringssenter (TROVO). Vi ønsker å styrke innvandrere til å lykkes med utdanningen sin.

Vi tilbyr ekstrahjelp i fag som norsk, engelsk, matematikk, naturfag og samfunnskunnskap, og vi tilpasser hjelp i henhold til deltakernes nivå.

Vi hjelper for å finne både praksisplass og jobb. Vi har gratis samtaler og enkelt veiledning etter påmelding.