Caritas er en internasjonal organisasjon som jobber humanitært både innenlands og utenlands. Caritas er en av verdens største humanitære hjelpeorganisasjoner og er aktiv i over 165 land.

I Norge har vi ressurssentre i Oslo, Drammen, Arendal, Stavanger, Bergen, Sandefjord, Tromsø og Trondheim.

Caritas Trondheim er et ressurssenter som ble etablert i 2016. Vi arbeider med integrering og inkludering av innvandrere gjennom kurs, aktiviteter og veiledning.

Vi tilbyr blant annet veiledning, språkopplæring, jobbhjelp, matutdeling, fysisk aktiviteter og aktiviteter på asylmottak. Man kan også bare stikke innom for en hyggelig prat. Våre ansatte og frivillige er tilgjengelige og behjelpelige.

Vi er en døråpner for innvandrere. Og vi skaper god integrering gjennom ulike aktiviteter og kurs. Vi jobber for likestilling og respekt, mot diskriminering og trakassering. Les mer om våre retningslinjer her.

Velkommen!