Kurs

For å delta i norsk samfunnsliv er det svært viktig med språkkunnskaper!

Vi tilbyr kurs i norsk og engelsk på flere nivåer.

Vi tilbyr også en kurspakke som heter Selvhjelp, som er en kombinasjon mellom arbeidsliv, norsk og karriereveiledning.

Du kan registrere deg nå! Kursoppstart i august/september

NORSKKURS

NORSK A1- FOR NYBEGYNNERE

NORSK A2- ENKELT

NORSK B1- MELLOMNIVÅ

NORSK B2- AVANSERT NIVÅ

ENGELSKKURS

ENGELSK A0- FOR NYBEGYNNERE

ENGELSK A1- GRUNNLEGGENDE

IELTS- PREPARATION COURSE